Stichting KunstenDialoog ontwikkelt projecten op het raakvlak van kunst, cultuur en maatschappij.

Missie
Het doel van de stichting is het stimuleren van (kunst)vormen als bindmiddel en een bijdrage te leveren aan de dialoog tussen (bevolkings-)groepen, culturen, nationaliteiten en religies. De stichting probeert haar doel te verwezenlijken door het organiseren, presenteren en faciliteren van voorstellingen, concerten, debatten, evenementen en bijeenkomsten met een culturele, maatschappelijke en/of politieke inhoud.

Aan de publiekskant wil de stichting hiermee bereiken dat mensen op een laagdrempelige manier in aanraking komen met (hoogwaardige) kunst en cultuur,waarmee zij via andere wegen misschien niet zo snel in aanraking zouden komen en dat verschillende groepen mensen met elkaar in contact komen. Aan de kant van de makers willen we een platform bieden voor jong talent. We willen hen een podium en ondersteuning bij het ontwikkelen van hun praktijk bieden.

Visie

KunstenDialoog gelooft in de kracht van kunst en cultuur om bruggen te bouwen en onderwerpen te agenderen. Niet met de naïeve veronderstelling dat kunst sociale problemen op kan lossen of dat kunst enkel het maatschappelijke debat zou moeten dienen, maar KunstenDialoog gelooft wel in de kracht van kunst wederzijds begrip te vorderen en een frisse blik te bieden waar ingesleten patronen de boventoon voeren.Afgezien van elk maatschappelijk doel, kan kunst, wanneer aangeboden in een toegankelijk sfeer waarin zowel professionals, amateurs en toeschouwers met elkaar kunnen interacteren, de passie voor kunst verhogen of mensen dit laten ontdekken. KunstenDialoog gelooft ook dat kunstenaars gesteund moeten worden, zeker in de beginfase van hun carrière.

Bestuur
Voorzitter Jet van den Heuvel | Penningmeester Sophia France | Algemene leden Monir Raiss en Timothy Persent

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De directie en projectleider ontvangen een minimale beloning voor hun werkzaamheden.

Contact
Postadres: Witte de Withstraat 119-2, 1057 XR Amsterdam
Email: gary@kunstendialoog.nl
Tel: +31 6 54 24 29 84

RSIN: 856902573

Jaarverslagen

Activiteitenverslag 2020

Jaarrekening KunstenDialoog 2020

Activiteitenverslag 2019

Jaarrekening 2019

Activiteitenverslag 2018

Jaarrekening 2018